HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày 11/01/2019 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Chủ tịch Công ty, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; các đồng chí CBCNV-LĐ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018

Sau khi hội nghị nghe đồng chí Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với các nội dung:

 

 IMG_3106

Đ/c Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết quả đạt được trong năm 2018 trên các lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất, thủy văn, quản lý và tu bổ sửa chữa công trình, chống hạn, phòng chống thiên tai, công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, công tác tổ chức, hành chính quản trị và hoạt động các đoàn thể của Công ty đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

– Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, sát sao, bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở; xây dựng cơ chế rõ ràng cho các phòng ban, đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số kết quả nổi bật Công ty đạt được trong năm 2018.

– Tổng lượng nước cấp cho sản xuất 2018: 65,82 triệu m3, so với cùng kỳ năm 2017 (54,34 triệu m3) = 121,12%, so với kế hoạch (62,28 triệu m3) = 105,68%. Trong đó: Hồ lớn: 26,57 triệu m3; Hồ nhỏ: 13,36 triệu m3; Vai, đập: 11,22 triệu m3; Bơm tưới: 14,67 triệu m3

– Bơm điện: 31.510 giờ, điện năng tiêu thụ: 556.602 kw, so với cùng kỳ năm 2017 = 102,5% (543.107 kw), so với kế hoạch  = 98,2% (566.825 kw).

– Bơm dầu: 16.483 giờ, lượng dầu tiêu thụ: 18.192 lít, so với cùng kỳ năm 2017 = 246% (12.433 lít), so với kế hoạch = 87,67% (20.750 lít).

– Cấp nước cho nhà máy Z 95: 1.362.660 m3, so với cùng kỳ năm 2017 (1.193.150m3) = 114,2%, so với kế hoạch (945.700 m3) = 144% ; Tổng kinh phí  1.226,39 triệu đồng.

-Cấp nước cho sân Golf: 124.420m3, so với cùng kỳ năm 2017 (118.890m3) = 104,65%, so với kế hoạch (111.500 m3) = 111,58 ; Tổng kinh phí  111,98  triệu đồng.

– Công tác khảo sát thiết kế : Thực hiện công tác KSTK, lập dự toán công trình sửa chữa thường xuyên được 182 công trình, kinh phí KSTK 428,09 triệu đồng; 05 công trình XDCB, kinh phí 274,28 triệu đồng; 02 công trình chống hạn, kinh phí 47.93 triệu đồng. Tổng kinh phí đạt 761,17 triệu đồng so với kế hoạch (1,280 triệu đồng) = 59,46 %; so với cùng kỳ năm 2017 (1.093 triệu đồng) = 69,64 %.

– Công tác xây lắp: Thực hiện thi công xong 90 hạng mục công trình, kinh phí 1.373, 5 triệu đồng so với kế hoạch (1.000 triệ đồng) = 137,35 %; so với cùng kỳ 2017 (1.185 triệu đồng) = 115,9 %.

– Doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 28.108,80 triệu đồng so với kế hoạch (26.136,82) = 107,54 %; so với năm 2017 (28.243, 71 triệu đồng) = 99,52 %.

– Hoạt động tài chính được duy trì đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

– Thực hiện trích nộp bảo hiểm 3.098 triệu đồng = 100 % so với số phải nộp; Nộp thuế  724 triệu đồng = 100% so với số phải nộp.

– 100% CBCNV-LĐ có đủ công ăn việc làm đời sống ổn định. Thực hiện tốt Bộ Luật lao động và các quy định của Nhà nước về chính sách đối với người lao động; thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch đạt 115 %.

Phát biểu kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Hòa Chủ tịch Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết và những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể CBCNV-LĐ toàn Công ty trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

IMG_3096

 

Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Chủ tịch Công ty

phát biểu Kết luận Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, đ/c Nguyễn Thanh Hòa yêu cầu tập thể  CBCNV-LĐ phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cụ thể:

– Chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Bám sát lịch gieo trồng của tỉnh để điều chỉnh tưới, tiêu cho phù hợp, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để có biện pháp chống hạn, tiêu úng. Mặt khác, vận động tuyên truyền tới bà con nông dân phối hợp khi có lịch điều nước khẩn trương lấy nước vào ruộng, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

– Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố và điểm vi phạm. Tổ chức nạo vét sửa chữa các tuyến kênh, công trình thủy lợi trong địa bàn bị hư hỏng bồi lắng. Thực hiện nghiêm Luật thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân cùng tham gia thực hiện.

– Yêu cầu các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuyệt đối không được tháo nước, tát cạn các hồ ao nhỏ để thu hoạch cá, trữ nước cho phục vụ sản xuất; tuyệt đối không được tắm tại các hồ, ao nhằm ngăn ngừa hiện tượng đuối nước có thể xảy ra

– Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, khi có mưa bão thực hiện trực 24/24h, đảm bảo an toàn các hồ chứa và các công trình thuỷ lợi; khắc phục công trình hư hại do mưa bão đảm bảo phục vụ sản xuất.

– Tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Có năng lực lãnh đạo quản lý điều hành.

–  Củng cố công tác tổ chức, chú trọng phát triển nguồn nhân lực là đội ngũ công nhân lành nghề, có trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về an toàn lao động phòng chống cháy nổ…. cho người lao động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty được giao. Phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Đảng bộ và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị này Công ty đã tổ chức trao giấy khen và phần thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 04 tập thể và 72 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Đây là nguồn cỗ vũ, động viên kịp thời của Công ty đối với các tập thể và cá nhân, tiếp tục thi đua học tập, lao động sản xuất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018 đã được chỉ ra. Tập thể CBCNV-LĐ đoàn kết một lòng, sự nỗ lực của mỗi tập thể và từng cá nhân; tin tưởng rằng năm 2019 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

IMG_3124

Chủ tịch Nguyễn Thanh Hòa trao giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

 

NGƯỜI VIẾT BÀI

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Bùi Văn Long