Hội nghị tổng kết cơ chế chính sách cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên

Thực hiện văn bản số 520/SNN&PTNT-CCTL ngày 13/4/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc tổng kết cơ chế chính sách cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/10/2010 của HĐND tỉnh.

Sáng ngày 28 và 29/5/2018, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tổ chức Hội nghị tổng kết cơ chế chính sách cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên theo Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía các sở, ban, ngành có đồng chí Khuất Văn Hợp – Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phạm Văn Long – Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Hà Ngọc Quân – Tổ phó tổ đặt hàng – Sở NN&PTNT; về phía UBND các huyện có lãnh đạo UBND 3 huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, phòng NN&PTNT 3 huyện; về phía xã có lãnh đạo UBND18 xã, thị trấn, cán bộ phụ trách nông nghiệp, đại diện các trưởng thôn trên địa bàn Công ty phục vụ tưới; về phía Công ty có Ban lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc Công ty, trạm trưởng trạm thủy lợi cơ sở.

IMG_2258

Toàn cảnh Hội nghị

IMG_2255

Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

IMG_2264

Đ/c Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty thông qua dự thảo báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận cơ bản đồng thuận kết quả thực hiện công tác cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh và mong muốn các cấp các ngành tiếp tục có chính sách miễn thủy lợi phí, hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng và hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thủy lợi, tăng thù lao cho người làm công tác tưới tiêu, nạo vét kênh mương đảm bảo công tác quản lý.

IMG_2271

 

Hội nghị tham luận

IMG_2275

Hội nghị tham luận

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Công ty nhận thấy Nghị quyết 33/2010 là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ rất cao, người nông dân sản xuất nông nghiệp đã được hưởng lợi từ dịch vụ thủy lợi mà không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào về phí dịch vụ thủy lợi, cây trồng được cấp nước tưới đầy đủ, kịp thời, cho năng suất cao góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đời sống nông dân ấm no hạnh phúc và góp phần phát triển kinh tế xã hội trong địa bàn nói riêng và của tỉnh nói chung.

Công tác quản lý công trình thủy lợi sau khi được bàn giao từ địa phương về Công ty quản lý, vận hành đúng khoa mục kỹ thuật, được đồng bộ từ đầu mối đến mặt ruộng, quản lý diện tích tưới được xác định rõ ràng, đúng đối tượng, không còn tình trạng tranh chấp diện tích, quản lý về tưới tiêu phục vụ sản xuất ngày càng được chặt chẽ, kỹ thuật cao, phát huy được vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn, vai trò của doanh nghiệp và năng lực của từng công trình thủy lợi.

Công ty đã củng cố công tác tổ chức từ Công ty đến các đơn vị, bố trí sắp xếp lực lượng lao động phù hợp, phát huy được sở trường và năng lực của cán bộ, phục vụ tốt cho công tác sản xuất đảm bảo ổn định hoạt động có hiệu quả. Thành lập các Trạm thủy lợi cơ sở, tổ thủy nông nội đồng theo từng hợp tác xã đảm bảo phù hợp; số lao động mới tiếp nhận được đào tạo chuyên môn đáp ứng yêu cầu, hoạt động có hiệu quả cao.

Trình tự cấp bù được thực hiện đảm bảo đúng quy định, cấp ứng kinh phí kịp thời. Công tác hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán được thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các Sở ban ngành trong tỉnh đã đầu tư nhiều công trình thuỷ lợi, trong đó có một số vùng khó khăn về nước đã góp phần tăng cường sự ổn định cho công trình, tăng khả năng trữ nước, cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh kinh tế xã hội.

Tại Hội nghị đại diện của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên đã đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả của Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND tỉnh trên địa bàn Công ty phục vụ trong những năm qua. Ghi nhận sự lãnh chỉ đạo của Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo đã đưa Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND tỉnh vào thực tiễn thành công và đã thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian qua.

IMG_2285

Đ/c Phạm Văn Long – Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công ty tiếp tục bám sát Luật Thủy lợi, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến Luật Thủy lợi có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 22/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn TLP và hỗ trợ phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh; Công ty tiếp tục chỉ đạo và thực hiện đúng các nội dung quản lý, khai thác công trình thủy lợi  phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Công ty phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao, góp phần đưa nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn hòa nhập với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh./