STT Ngày tháng Số ký hiệu Nơi gửi Số công văn đến Download
1 30/3/2016 07/CT-UBND UBND tỉnh vĩnh phúc
2 22/01/2016 01/CĐ-BCH BCH PCTT&TKCN huyện Tam Đảo 56
3 05/01/2016 Số 13; 1465/UBND-NN&PTNT UBND huyện Tam Dương 14; 15
4 04/01/2016 02/UBND-NN3 UBND tỉnh Vĩnh Phúc 08
5 31/12/2015 1371/UBND-NN&PTNT UBND huyện Tam Đảo 04
6 30/12/2015 07/CT-CT UBND huyện Tam Đảo 02
7 22/12/2015 1529/SNN-PTNT Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc 717
8 06/11/2015 1269/SNN&PTNT-CCTL Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn CV1269