STT Ngày đi Số đi Nơi nhận Trích yếu Download
1 25/10/2016 87 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"
2 21/12/2015 1209/CV-TLTĐ Công văn Công văn về công tác chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2016