Giới thiệu

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tiền thân là Ban quản lý Thủy nông hồ Xạ Hương được thành lập ngày 05 tháng 05 năm 1986 theo Quyết định số: 128/QĐ-UB ngày 05/05/1986 của UBND tỉnh Vĩnh Phú và được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Tam Đảo theo Quyết định số: 1540/QĐ-CT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Công Ty THHH MTV Thủy Lợi Tam Đảo

Công ty có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi, vận hành hệ thống tưới tiêu điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 19.482,93 ha/năm và đời sống dân sinh xã hội trong địa bàn 18 xã thuộc 03 huyện: Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên.

Ngoài ra Công ty còn có nhiệm vụ: Tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công, xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình dân dụng, thủy lợi và sản xuất kinh doanh nước sạch.

Là doanh nghiệp Nhà nước, 100% vốn điều lệ do Nhà nước chủ sở hữu. Tổng số vốn điều lệ là: 66.849.689.438,00 đồng (khi doanh nghiệp chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên). Là doanh nghiệp hạng II.

Hiện nay Công ty đang quản lý hệ thống công trình thủy lợi gồm: 06 hồ lớn, 130 hồ chứa nước nhỏ, 38 trạm bơm điện, 42 đập dâng dâng ngang suối, 927,5 km kênh mương, 1.954 công trình trên kênh.

Trải qua hơn 29 năm xây dựng và phát triển phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty luôn nhận sự ủng hộ các cấp chính quyền địa phương, nông dân trong trong địa bàn phục vụ. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, ban ngành trong tỉnh. Công trình thủy lợi trong hệ thống đã được cải tạo nâng cấp. Cùng với Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy khóa XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân ra đời, công tác quản lý công trình thủy lợi và chất lượng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp đã được nâng lên.

Hàng năm Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động đều đảm bảo. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện, thực hiện tốt chính sách gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho CBCNV được trang bị đầy đủ, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện.

Với trách nhiệm trong công tác phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp giúp cho cây trồng phát triển, tăng năng suất, tăng sản lượng góp phần nâng cao đời sống nông dân, đặc biệt là góp phần ổn định về an ninh lương thực, từ đó ổn định an ninh chính trị địa bản trong tỉnh. Trong những năm qua từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân viên Công ty luôn không ngừng đổi mới tư duy về mọi mặt, tích cực đầu tư mua sắm các trang thiết bị  đổi mới công nghệ, tăng cường công tác đào tạo cán bộ để có đủ trình độ khoa học kỹ thuật áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó Công ty luôn được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, UBND tỉnh ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Công ty đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2003 Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2008 Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; và nhiều Bằng khen của Chính phủ, các Bộ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

Năm 2010: Công ty được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen.

Năm 2011: Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2012: Công ty được UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bộ Công an tặng Bằng khen;

Năm 2013: Công ty được UBND tỉnh, Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

Năm 2014: Công ty được UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Phát huy thành tích đã đạt được toàn thể cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty nguyện đem hết khả năng và trí tuệ của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc.