Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và học tập quán triệt quy định của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 74-KH/HU ngày 09/3/2018 của Huyện Uỷ Tam Đảo về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 14/3/018 của Huyện Uỷ Tam Đảo về tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW về Giám sát trong Đảng; Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Sáng ngày 13/6/2018 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và tổ chức học tập quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của chuyên đề và Quy định của Đảng có các đồng: Trương Văn Lừu – UV BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tam Đảo; đ/c Tạ Văn Trần – UV BTV Huyện ủy – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo;

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy và đông đủ 98 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo.

IMG_2392

 

IMG_2402

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Trương Văn Lừu – UV BTV Huyện ủy – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong đảng; Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

IMG_2395

Đồng chí Trương Văn Lừu – Truyền đạt Quy định của Đảng tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Tạ Văn Trần- UV BTV Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

IMG_2411

Đồng chí Tạ Văn Trần – Truyền đạt chuyên đề 2018 tại Hội nghị

Qua 01 buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của quy định của đảng, chuyên đề 2018, từ đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2018 và các Quy định mới của Đảng; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; các chi bộ có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2018; đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các Quy định 86, 102,109 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty nắm được để thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

IMG_2389

Đồng chí Bùi Văn Long – Thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu  kết thúc Hội nghị

Kết thúc Hội nghị Đảng bộ Công ty yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền chuyên đề, các quy định của đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế từng chi bộ để sinh hoạt chuyên đề năm 2018 đạt kết quả cao và thực hiện tốt các quy định của Đảng/.