VV tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (03 file âm thanh do đài tiếng nói Việt Nam sản xuất)

Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc [Đọc thêm]

Một năm mới, một khát vọng mới

Kim Đình Hưng- Giám đốc Công ty Trong bầu không khí tưng bừng chào đón một mùa xuân mới lại về, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vô cùng phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần này đã đem về cho đất nước, cho dân tộc luồng sinh khí mới, nhiều đột phá mới để từng bước xây dựng đất ... [Đọc thêm]

KHAI GIẢNG lớp sơ cấp nghề vận hành và sửa chữa bơm điện quản lý công trình thủy nông

Tin bài: Đồng chí Bùi Tiến Hưng - Phó phòng TCHC Thực hiện Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi. Trong đó quy định yêu cầu năng lực tối thiểu của các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi. Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-KTHT-NNNT ngày 08/4/2020 của Cục kinh tế hợp tác và phát triển - Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt ... [Đọc thêm]

Văn bản tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống Covid-19 trong tình hình mới

[Đọc thêm]

32 file tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp.

V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 32Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 31Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 30Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 29Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 28Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 27Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 26Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 25Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 SO 24Tải xuống V89 CHUYEN MUC COVID - 19 ... [Đọc thêm]

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020

Tin bài: đ/c Bùi Tiến Hưng Phó phòng Tổ chức Hành chính. Trong không khí tưng bừng phấn khởi toàn thể CBCNV-LĐ trong Công ty đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh ... [Đọc thêm]

HỘI DIỄN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2020 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tin bài: Đ/c Bùi Văn Long - Chủ tịch Công đoàn công ty Hòa trong khí thế tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, mừng đất nước đạt được nhiều thành tựu trên con đường đổi mới. Đặc biệt, CBCNV-LĐ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo nói riêng đang dấy lên phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào ... [Đọc thêm]

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tin bài: Đ/c Bùi Tiến Hưng - Phó phòng Tổ chức Hành chính Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tưới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 11/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; được ... [Đọc thêm]

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO GIAI ĐOẠN 1988-2020

                                                       Đồng chí: Kim Đình  Hưng- Giám đốc công ty Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo được thành lập  tháng 04/1988 theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 1988 của UBND huyện Tam Đảo, trên cơ sở sát nhập xí nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp Xạ Hương và Công trường xây dựng thủy lợi. Với tên khai sinh là xí nghiệp dịch vụ thủy lợi Tam Đảo trực thuộc UBND huyện Tam Đảo, trụ sở chính ... [Đọc thêm]

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

NGUYỄN THANH HÒA Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi; cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn 18 xã thuộc ba ... [Đọc thêm]

BƯỚC VÀO MÙA MƯA BÃO NĂM NAY

Nguồn tin bài từ đồng chí Kim Đình Hưng - Giám đốc Công ty. Năm 2020 là năm được dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp, khó lường nhất là đối với công tác Thủy lợi. Với đặc thù quản lý nhiều hồ chứa ven chân núi Tam Đảo nên công tác quản lý vận hành sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trọng mùa mưa bão. Để chủ động  sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của ... [Đọc thêm]

Văn bản VV tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid- 19 của Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc

[Đọc thêm]