ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI TAM ĐẢO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 5 NĂM (2015 – 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 44-KH/HU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo về tổng kết công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020). Để đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh thời gian qua; nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo. Ngày 04/8/2021 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015 – 2020). Trình bày báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng bộ TSVM đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy khẳng định: 5 năm qua công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM đã đạt được những kết quả quan trọng; việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể có sự chuyển biến tích cực, nhiều chi bộ, đơn vi đã có những giải pháp cụ thể, sát thực để xây dựng tổ chức đảng TSVM, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Tổ chức Đảng đã phát huy vai rò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tốt, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể được tăng cường.

Ảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thể hiện sự đồng thuận,  thống nhất cao về nội dung đánh giá kết quả đạt được; phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên vào phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như hạn chế trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM của Đảng bộ Công ty thời gian qua; đồng chí yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng thực sự TSVM, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý: Các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa IV, nhiệm ỳ 2020 – 2025 về xây dựng tổ chức đảng TSVM về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức nhằm phát huy vai rò hạt nhân lãnh đạo của các đơn vị trong Công ty. Các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng; mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị này Ban Thường vụ Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015 – 2020.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng bộ trao giấy khen cho
các tập thể, cá nhân tại Hội nghị

Bài và ảnh: Đ/c Bùi Văn Long – Đảng ủy viên, Trưởng phòng TCHC