Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 03/01/2023 Đảng bộ và Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; các đồng chí BCH Công đoàn cơ sở công ty và toàn thể CBCNV trong Công ty. Sau khi hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đ/c Văn Đăng Tuấn  Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác chính quyền 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã tổ chức thảo luận và nhất trí với các nội dung:


Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty  trình bày báo cáo Tổng kết công tác đảng năm 2022 tại Hội nghị

Đ/c Văn Đăng Tuấn- Trường Phòng KHKT Công ty  trình bày báo cáo Tổng kết công tác chính quyền năm 2022 tại Hội nghị

Kết quả đạt được năm 2022 trên các lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất, thủy văn, quản lý và tu bổ sửa chữa công trình, chống hạn, chống lụt bão, công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, công tác tổ chức, hành chính quản trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể của Công ty đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

– Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, sát sao, bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở; xây dựng cơ chế rõ ràng cho các phòng ban, đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số kết quả nổi bật Công ty đạt được trong năm 2022.

– Tổng lượng nước cấp cho sản xuất nông nghiệp năm 2022:  52,58 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2021 (51,32 triệu m3) = 102,45%, trong đó: Hồ lớn: 27,87 triệu m3, hồ nhỏ: 5,4 triệu m3, bơm tưới: 12,29 triệu m3, đập dâng: 7,03 triệu m3.

– Bơm tưới:

+ Bơm điện: 26.032,5 giờ, điện năng tiêu thụ:  470.903,1 Kw, so với cùng kỳ năm 2021 = 83,91% (561.187 Kw), so với kế hoạch (557.925 kw)  = 84,4%.

+ Bơm dầu: 4.453,6 giờ, lượng dầu tiêu thụ:  6.745,1 lít, so với cùng kỳ năm 2021 = 81,57 % (8.269 lít), so với kế hoạch = 89,93% (7.500 lít).

– Kết quả 100% diện tích gieo trồng được tưới, tiêu kịp thời, chất lượng tưới đảm bảo, cây trồng được mùa, năng xuất cao. Tổng hợp diện tích nghiệm thu cụ thể như sau:

+ Diện tích tưới tiêu cho cây trồng: 11.854 ha, so kế hoạch (12.341,36 ha) đạt 96,05%, so với năm 2021 (12.389,38 ha) đạt 95,7%.

– Tổng kinh phí sản xuất kinh doanh phụ 4,16 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2021 (3,72 tỷ đồng)  = 111,67%; so với kế hoạch (3,4 tỷ đồng) đạt 122,28%; trong đó:

– Cấp nước cho Công ty TNHH Một thành viên 95: 1.181.204 m3, so với cùng kỳ năm 2021 (817.200 m3) = 144,54% ; Tổng kinh phí 2,32 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 (1,63 tỷ đồng) = 141,74%, so với kế hoạch (1,68 tỷ đồng) đạt 137,89%.

– Cấp nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo: 212.333 m3, so với cùng kỳ năm 2021 (135.320 m3) = 156,56% ; Tổng kinh phí 0,43 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 (0,27 tỷ đồng) = 158,71%, so với kế hoạch (0,27 tỷ đồng) đạt 159,08%.

– Công tác khảo sát thiết kế: Thực hiện KSTK, lập dự toán được 125 công trình SCTX trong Công ty, tổng kinh phí 0,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 (0,23 tỷ đồng) = 84,67%, so với kế hoạch (0,21 tỷ đồng) đạt 95,74%.

– Công tác xây lắp: Thực hiện thi công 34 hạng mục công trình, kinh phí 1,21 tỷ đồng. Kinh phí so với cùng kỳ năm 2021 (1,58 tỷ đồng) = 76,49%, so với kế hoạch (1,24 tỷ đồng) đạt 97,54%.

– Tổng doanh thu năm 2022: 18,78 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 103,72%, so với năm 2021 đạt 86,25%; tổng chi phí 18,77 tỷ đồng; lợi nhận 0,01tỷ đồng

– Hoạt động tài chính được duy trì đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

– 100% CBCNV có đủ công ăn việc làm đời sống ổn định, thu nhập bình quân dự kiến 6,3 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện tốt Bộ Luật lao động và các quy định của Nhà nước về chính sách đối với người lao động.

Phát biểu kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Hòa Chủ tịch Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết và những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể  CBCNV-LĐ toàn Công ty trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tại hội nghị Đảng ủy – Công ty đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Bước sang năm 2023, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, Công ty xác định nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động; an toàn trong hoạt động điều hành công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường tài nguyên nước một cách khoa học, có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu trên, Công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể:

Hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi và máy móc thiết bị thường xuyên được kiểm tra phát hiện vi phạm, hư hỏng, vỡ lở, bồi lắng, kịp thời khắc phục, giải quyết đảm bảo công trình ổn định và phục vụ sản xuất tốt;

Diện tích: Tổng diện tích 26.038,41 ha, trong đó : Tưới, tiêu cho cây trồng 11.730,08 ha ; Cấp nước nuôi trồng thủy sản 210,10 ha ; Tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị 14.098,23 ha ;

Quản lý tốt nguồn nước, cấp nước kịp thời, đầy đủ, tiết kiệm nước cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác;

Thực hiện công tác PCTT&TKCN kịp thời, hiệu quả, 100% các hồ chứa nước tuyệt đối an toàn;

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt Luật Thủy lợi, các Nghị định, thông tư hướng dẫn luật và quyết định 46/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Tổng doanh thu đạt 17,77 tỷ đồng ; Quản lý và thực hiện nghiêm túc cơ chế tài chính đúng quy định của Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn, hạch toán kinh doanh có lãi. Thực hiện tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, hoàn thành 100% nộp thuế Nhà nước và thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp theo quy định.

Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và sản suất kinh doanh phụ;

Thực hiện tốt công tác cán bộ. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Điều chỉnh bổ sung các Quy chế, quy định làm việc phù hợp với quy định mới và thực tiễn hoạt động của Công ty.

100% CBCNV có việc làm ổn định, chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân 6,5 triệu – 7,0 triệu đồng/ người/ tháng;

100% cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

Phấn đấu 100% CBCNV hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% hoàn tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tập thể các đơn vị trực thuộc  hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công ty phấn đấu được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; danh hiệu đơn vị văn hóa.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo Công ty an toàn để phục vụ sản xuất.

– Phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty được giao. Phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Đảng bộ và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Bước sang năm 2022 thay mặt cho lãnh đạo Công ty đồng chí Nguyễn Thanh Hòa chủ tịch Công ty gửi lời chúc tới toàn thể CBCNV và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng./.

Đồng chí chủ tịch và Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022