VV tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (03 file âm thanh do đài tiếng nói Việt Nam sản xuất)

Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc