HỒ ĐỒNG MỎ

HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG MỎ 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Đồng Mỏ 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:  Trên dòng chính suối Thai Léc, thuộc địa phận xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: Nhiệm vụ chính của hồ Đông Mỏ là trữ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả, với diện tích 531 ha/vụ. Đồng thời cấp nước phục vụ công nghiệp, chăn nuôi, ... [Đọc thêm]

HỒ BẢN LONG

HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LONG 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Bản Long 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Bản Long, thuộc địa phận xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 350 ha đất canh tác ở các xã Minh Quang,thuộc huyện Tam Đảo. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng hạ du 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI: Đầu mối hồ chứa: ... [Đọc thêm]

HỒ GIA KHAU

HỒ CHỨA NƯỚC GIA KHAU 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Gia Khau 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:Thuộc địa phận thôn Gia Khau,xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 250 ha đất canh tác ở xã Thiện Kế,huyện Bình Xuyên. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng hạ du. 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI: Đầu mối hồ chứa: 1 đập chính, tràn xả ... [Đọc thêm]

HỒ LÀNG HÀ

HỒ CHỨA NƯỚC LÀNG HÀ 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Làng Hà 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Đền Cậu, thuộc địa phận xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 450 ha đất canh tác ở các xã Hồ Sơn, Tam Quan, huyện Tam Đảo, Kim Long, Hướng Đạo, Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng ... [Đọc thêm]

HỒ VĨNH THÀNH

HỒ CHỨA NƯỚC VĨNH THÀNH 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Vĩnh Thành 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Lạnh ,thuộc địa phận xã Đạo Trù,huyện Tam Đảo,tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho >400 ha đất canh tác ở các xã Đạo Trù, Yên Dương thuộc huyện Tam Đảo, - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng Vĩnh Yên, Tam Đảo 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: - Đầu ... [Đọc thêm]

HỒ THANH LANH

HỒ CHỨA NƯỚC THANH LANH 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Thanh Lanh 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Tranh đầu làng Thanh Lanh thuộc địa phận xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 1200 ha đất canh tác ở các xã Trung Mỹ, Bá Hiến và Thiện Kế. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng Vĩnh Yên, Phúc Yên 4. CÁC ... [Đọc thêm]

HỒ XẠ HƯƠNG

HỒ CHỨA NƯỚC XẠ HƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Xạ Hương 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Xạ Hương đầu làng Xạ Hương thuộc địa phận xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 1980 ha đất canh tác ở các xã Minh Quang, Hợp Châu, Hồ Sơn thuộc huyện Tam Đảo, thị trấn Gia Khánh, xã Hương Sơn ... [Đọc thêm]