Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 18/6/2018 của Huyện ủy Tam Đảo về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Sáng ngày 25/7/2018 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Về dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết có đồng chí: Tạ Văn Trần – UV BTV Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo; đồng chí Phạm Thị Lan Hương – Huyện ủy viên – Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo;

Về phía Đảng bộ Công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và đông đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

 IMG_2414

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Phạm Thị Lan Hương – Huyện ủy viên – Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

IMG_2413

Đồng chí Phạm Thị Lan Hương – Truyền đạt Nghị quyết

 Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Tạ Văn Trần – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp“; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

IMG_2422

Đồng chí Tạ Văn Trần – truyền đạt Nghị quyết

 Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Long – Ủy viên BCH Đảng ủy – Văn phòng Đảng ủy Công ty yêu cầu các chi bộ trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống .

Sau Hội nghị Đảng ủy Công ty yêu cầu các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nêu rõ về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết; liên hệ thực tiễn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Các chi bộ tổng hợp nộp về Đảng bộ Công ty./.