Hồ Thanh Lanh góp phần mùa vàng bội thu

Phóng sự tài liệu: Hồ Thanh Lanh góp phần mùa vàng bội thu