Trạm bơm

I. Trạm bơm cố định

BẢNG THỐNG KÊ TRẠM BƠM CỐ ĐỊNH
Do công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo quản lý
TT Tên đơn vị quản lý Địa điểm Nguồn tưới, Hướng tiêu Tổng số máy Trong đó lưu lượng (m3/h) Số máy
150 190 270 360 700 1000 1200 1950 Tưới Tiêu
Tổng     43,0                 39,0 3,0
I Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương   1                 1
1 Trạm Bơm Trại mới xã Gia khánh,
huyện Bình Xuyên
Hồ Xạ Hương 1 1000 1
II Xí nghiệp Thủy lợi Gia Khau   21                 18 3
1 Trạm bơm Ái Văn xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
Sông Phan 1 700 1
2 Trạm bơm Ngọc Bảo xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
Sông Phan 1 700 1
3 Trạm bơm Bá Cầu xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
Sông Cánh 1 700 1
4 Trạm bơm An Lão xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
Sông Phan 1 980 1
5 Trạm bơm Tiêu Đầm Phan xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
Sông Phan 3 1950 3
6 Trạm bơm Hàm Rồng xã Tam Hợp,
huyên Bình Xuyên
Sông Hàm Rồng 2 980 2
7 Trạm bơm Vườn Mía xã Tam Hợp,
huyên Bình Xuyên
Sông Hàm Rồng 1 980 1
8 Trạm bơm Ngoại Trạch xã Tam Hợp,
huyên Bình Xuyên
Sông Hàm Rồng 1 980 1
9 Trạm bơm Đầm Sen xã Tam Hợp,
huyên Bình Xuyên
Sông Tranh 1 270 1
10 Trạm bơm Chùa Tiếng xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 1 360 1
11 Trạm bơm Gốc Nhãn xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 1 1200 1
12 Trạm bơm Tam Lộng xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 2 360 2
13 Trạm bơm Bến Nứa xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 2 270 2
14 Trạm bơm Hoàng Oanh xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 2 270 2
15 Trạm bơm Gò Dẫu xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
Sông Cầu Bòn 1 270 1
III Xí nghiệp Thủy Lợi Vĩnh Thành   13                 13 0
1 Trạm bơm Yên Hòa Xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 1 210 1
2 Trạm bơm Cầu Chang 1 Xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 1 470 1
3 Trạm bơm Cầu Chang 2 Xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
TB Cầu Chang 1 1 120 1
4 Trạm bơm Làng Hạ Xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
TB Bồ Ngoài 2 470 2
5 Trạm bơm Bồ Ngoài Xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 2 980 2
6 Trạm bơm Đồng Du Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
K/C Vĩnh Thành 1 270 1
7 Trạm bơm Đồng Ơn Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
K/C Vĩnh Thành 1 270 1
8 Trạm bơm Đồng Chùa Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 1 270 1
9 Trạm bơm Bến Mẹt Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 1 700 1
10 Trạm bơm Đồng Cà Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
Suối Vực Chuông 1 270 1
11 Trạm bơm Bờ Húc Xã Yên Dương,
huyện Tam Đảo
Sông Phó Đáy 1 470 1
IV Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh   2,0                 2,0
1 Trạm bơm Văn Giáo Thôn Văn Giáo, xã Bá Hiến, Bình Xuyên Sông Bả 1,0 700 1
2 Trạm bơm Bắc Kế Thôn Bắc Kế, xã Bá Hiến, Bình Xuyên Sông Mây 1,0 360 1
V Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà   6                 5
1 Trạm bơm Đình Cả Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo Suối + hồ Làng Hà 2 1000 2
2 Trạm bơm Yên Chung Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo Suối + hồ Làng Hà 1 800 1
3 Trạm bơm Hữu Tài Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo Sông Phó Đáy 1 180 1
4 Trạm bơm suối Đùm Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo Sông Phó Đáy 1 180 1
5 Trạm bơm Yên Liệp Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương Hồ Làng Hà 1 290 1

II. Trạm bơm dã chiến

BẢNG THỐNG KÊ TRẠM BƠM DÃ CHIẾN
Do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo quản lý
TT Đơn vị quản lý, tên trạm Địa điểm lắp đặt Loại máy Nguồn nước Lưu lượng (m3/h) Diện tích (ha)
 Tổng cộng  01 máy  Số máy  Tưới Tiêu
       7.830        88,0    811,45        –
I Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương               400          5,0      32,25
1 Trạm bơm Đồng Thứ Đồng chiêm, đồng cao, xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo 8CV Hồ đồng thứ             80          80        1,0      10,05
2 Trạm bơmThanh Sơn Đồng Thanh sơn, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo 8CV Hồ Bản long             80          80        1,0        6,50
3 Trạm bơm Giếng Thang Đồng Giếng Thang, Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo 8CV Hồ giếng thang             80          80        1,0        7,70
4 Trạm Bơm Gốc Gạo Đồng Rau xanh , rừng bội, TT.Gia khánh, huyện Bình Xuyên 8CV Hồ gốc gạo             80          80        1,0        4,50
5 Trạm bơm Cầu Kheo Đồng Cầu kheo, Xã Hồ Sơn,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Cửu Yên             80          80        1,0        3,50
II Xí nghiệp Thủy lợi Gia Khau            1.620        13,0    106,90
1 Trạm bơm Đất Đỏ Khu đất đỏ, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
7,5Kw  Sông Mây           190        190        1,0      21,80
2 Trạm bơm Trổ Cuông Khu Trổ Cuông, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
7,5Kw  Sông Mây           190        190        1,0      10,20
3 Trạm bơm Đầm Yêu Khu Đầm Yêu, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
7,5Kw  Đầm Yêu           190        190        1,0      21,00
4 TB sau tràn hồ  Cầu Sậu Khu Trường học, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
15CV Hồ Cầu Sậu           150        150        1,0      10,00
5 TB Đồng Huyện Đồng Huyền, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
15CV Hồ Cầu Sậu           150        150        1,0        8,00
6 TB khu Na Múc Khu Na Múc, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông Mây             80          80        1,0        9,00
7 TB khu Tám Sào Khu 8 Sào, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên
8CV Đầm O             80          80        1,0        4,00
8 TB Đồng Nhanh Đồng Nhanh, xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
7,5Kw Sông Phan           120        120        1,0        3,00
9 TB Trại Cam Khu Trại Cam, xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên
15cv Sông Phan           150        150        1,0        3,00
10 TB Cánh Hoang Khu Cánh Hoang, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên 8CV Sông Cầu Bòn             80          80        1,0        5,40
11 TB Nhà Bò Khu Nhà Bò, xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông Cầu Bòn             80          80        1,0        4,00
12 TB Mương Máy Khu Mương Máy, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên 8CV Sông Cầu Bòn             80          80        1,0        4,50
13 TB Nhà Lá Khu Nhà Lá, xã Hương Sơn,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông Cầu Bòn             80          80        1,0        3,00
III Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Thành               950        11,0    140,00
1 Trạm bơm vai Thai Bi Khu tái định cư, xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo
2,2KW  Suối Thai Léc           160          80        2,0      20,00
2 Trạm bơm vai Đồng Tháp Thôn đồng Giếng, xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo
8CV  Suối Bến Tắm             80          80        1,0      15,00
3 Trạm bơm vai Chương
Hương
Thôn Tiên Long, xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo
8CV  Suối Thai Léc           160          80        2,0      25,00
4 Trạm bơm vai Lục Liễu Thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo
8CV  Suối BếnTắm             80          80        1,0      15,00
5 Trạm bơm Văng Là Thèn Thôn Tiên Long, xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo
8CV  Suối Bến Tắm             80          80        1,0      10,00
6 Trạm bơm hồ Bồ Trong Thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
7,5KW  Hồ Bồ Trong           150        150        1,0      15,00
7 Trạm bơm Cửa Đình Thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
2,2KW  Kênh N1
TB Làng Hạ
          160          80        2,0      30,00
8 Trạm bơm Gốc Duối Thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý,
huyện Tam Đảo
2,2KW  Suối Vực
Chuông
            80          80        1,0      10,00
IV Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh               640          8,0      50,10
1 TB Gia Áng Đồng Gia Áng, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông bả             80          80        1,0        2,50
2 TB Gia Khâu Đồng Gia Khâu, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông bả             80          80        1,0        2,60
3 TB Tà Gà Đồng Tà Gà, Nông Trang, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
8CV Sông bả             80          80        1,0        9,00
4 TB Bãi Chợ Đồng Bờ Ghềnh, Bờ Đơm, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
2,2 KW Sông bả             80          80        1,0      15,00
5 TB Na Tán Đồng Na Tán, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
2,2 KW Hồ đê hến             80          80        1,0        6,00
6 TB Đê Hến Đồng Thanh Niên, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
2,2 KW Hồ đê hến             80          80        1,0        7,00
7 TB Đồng Mây Đồng Mây, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
2,2 KW Đầm nghè             80          80        1,0        3,00
8 TB Thâm La Đồng Tham La, xã Bá Hiến,
huyện Bình Xuyên
2,2 KW Đầm nguột             80          80        1,0        5,00
V Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà            4.220        51,0      482,2
1 Trạm bơm Đại Điền Khu Đại Điền, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Đình Cả           160          80        2,0      20,00
2 Trạm bơm Đùm 2 Khu Đùm 2, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Sông Phó Đáy             80          80        1,0        4,00
3 Trạm bơm Đồng Hin Khu Đồng Hin, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Đình Cả             80          80        1,0        3,50
4 Trạm bơm Lán Than Khu Lán Than, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
15CV Suối Đình Cả           150        150        1,0        6,00
5 Trạm bơm Đồng Mán Khu Đồng Mán, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Đình Cả             80          80        1,0        4,00
6 Trạm bơm Dộc Chuối Khu Dộc Chuối, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Hồ Dộc Chuối             80          80        1,0        5,00
7 Trạm bơm Cầu Đài Khu Cầu Đài, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Hồ Cầu Đài             80          80        1,0      12,00
8 Trạm bơm Đông Lộ Khu Đông Lộ, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Tây Thiên           160          80        2,0      45,00
9 Trạm bơm Đồng Chép Khu Đồng Chép, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV Suối Tây Thiên             80          80        1,0        5,00
10 Trạm bơm Ông Phong Khu Cầu Đài Trên, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV  Hồ Ông Phong             80          80        1,0        3,00
11 Trạm bơm Ao Thác Khu Ao Thác, Xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo
8CV K/c TB Hữu Tài             80          80        1,0        6,00
12 Trạm bơm D9 Khu Đồng D9, Xã Kim Long,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ D9             80          80        1,0      15,00
13 Trạm bơm Đồng Bông Khu Đồng Bông, Xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Đồng Bông             80          80        1,0      25,00
14 Trạm bơm Hàm Rồng Khu Hợp Minh, Xã Kim Long,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Hàm Rồng             80          80        1,0      25,00
15 Trạm bơm Hồ Gô Khu Hồ Gô, Xã Kim Long,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Gô             80          80        1,0        2,00
16 Trạm bơm Ao Lau Khu Hợp Minh, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV  Hồ Ao Lau             80          80        1,0      14,00
17 Trạm bơm Hồ Đình Khu Sơn Đồng, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Đình             80          80        1,0        7,00
18 Trạm bơm Dộc Bói Khu Đồng Vang, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV  Dộc Bói           160          80        2,0      10,00
19 Trạm bơm Đồng Đình Khu Đồng Vang, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Đồng Đình             80          80        1,0        5,00
20 Trạm bơm Đồng Vang Khu Đồng Vang, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Đồng Vang             80          80        1,0        7,20
21 Trạm bơm Gốc Sữa Khu Đồn, xã Kim Long,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Đồng Vang             80          80        1,0        3,00
22 Trạm bơm Tiên Lộng Khu Tiên Lộng, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Tiên Lộng             80          80        1,0        4,00
23 Trạm bơm Khu 9 Khu 9, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Khu 9             80          80        1,0        4,00
24 Trạm bơm Cây Vình Khu Cây Vình, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Cây Vình             80          80        1,0        6,00
25 Trạm bơm Hồ Vẽ Khu Hồ Giữa, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Vẽ             80          80        1,0        6,00
26 Trạm bơm Ao Tràng Khu Ao Tràng, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Ao Tràng             80          80        1,0        6,00
27 Trạm bơm hồ khu 8 Khu 8, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ khu 8             80          80        1,0        2,00
28 Trạm bơm Đồng Sào Khu Đồng Sào, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Làng Hà             80          80        1,0        3,00
29 Trạm bơm Đồng Láng Khu Đồng Láng, Xã Hoàng Hoa,
huyện Tam Dương
2,2KW  Hồ Đồng Láng             80          80        1,0        3,00
30 Trạm bơm Cầu Trình Khu Cầu Trình, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Cầu Trình             80          80        1,0      10,00
31 Trạm bơm Làng Trước Khu Làng Trước, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương 7,5KW Hồ Làng Trước           150        150        1,0      40,00
32 Trạm bơm Văn Hóa Khu Văn Hóa, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Văn Hóa             80          80        1,0        2,00
33 Trạm bơm Thường Trực Khu Thường Trực, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương 8CV Hồ Thường Trực             80          80        1,0      20,00
34 Trạm bơm Dộc Sống Khu Dộc Chuối, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Dộc Sống             80          80        1,0      10,00
35 Trạm bơm Dộc Bầu Khu Dộc Bầu, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Dộc Bầu             80          80        1,0      20,00
36 Trạm bơm Dộc Vối Khu Dộc Vối, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Dộc Vối             80          80        1,0      14,00
37 Trạm bơm Cây Sy Khu Cây Sy, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
8CV Hồ Cây Sy             80          80        1,0      14,00
38 Trạm bơm Dộc Khuyến Khu Dộc Khuyến, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương 2,2KW Hồ Độc Khuyến             80          80        1,0      10,50
39 Trạm bơm Truyền Yên Liệp Khu 1, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW  Kênh Bến Tre           160          80        2,0      30,00
40 Trạm bơm Dộc Mé Khu 8, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW Hồ Mé             80          80        1,0        8,00
41 Trạm bơm Dộc Ỷ Khu 4, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW  Hồ Dộc Ỷ             80          80        1,0        6,00
42 Trạm bơm Dộc Sau Khu 4, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW  Hồ Dộc Sau             80          80        1,0        4,00
43 Trạm bơm Dộc Lịch Khu 7, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
2,2KW  Hồ Dộc Lịch             80          80        1,0        7,00
44 Trạm bơm hồ Tò Voi Khu 9, Xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương
8CV  Hồ Dộc Lịch             80          80        1,0        5,00
45 Trạm bơm hồ Cổng Làng Khu Kiên Tháp, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo 2,2KW Hồ Cổng Làng             80          80        1,0        5,00
46 Trạm bơm hồ Đồng Nhập Khu Dộc Mạ, xã Tam Quan,
huyện Tam Đảo
8CV Hồ Đồng Nhập             80          80        1,0        6,00
47 Trạm bơm Vai Vẽn Khu Nhân Lý, xã Tam Quan,
huyện Tam Đảo
8CV Vai Vẽn             80          80        1,0      10,00