Phóng sự tài liệu- Hồ Thanh Lanh góp phần mùa vàng bội thu – Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc – Shortcut