Theo dõi thủy văn tháng 02 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  88,51  63,85  80,65  40,32  74,93  54,05
2  88,47  63,80  80,60  40,35  74,89  54,00
3  88,45  63,75  80,57  40,40  74,87  54,00
4  88,39  63,75  80,50  40,43  74,85  53,95
5  88,33  63,68  80,45  40,47  74,83  53,95
6  88,10  63,55  80,40  40,30  74,75  53,95
7  87,93  63,40  80,35  40,12  74,66  53,75
8  87,75  63,35  80,30  39,90  74,57  53,60
9  87,67  63,30  80,25  39,70  74,48  53,50
10  87,55  63,25  80,15  39,70  74,38  53,50
11  87,45  63,10  80,10  39,50  74,28  53,50
12  87,35  63,08  80,05  39,50  74,23  53,50
13  87,32  63,08  80,05  39,40  74,13  53,45
14  87,30  63,08  80,00  39,30  74,09  53,25
15  87,29  63,08  79,95  39,30  74,06  53,15
16  87,28  63,05  79,90  39,30  74,04  53,15
17  87,26  63,05  79,85  39,40  74,00  53,15
18  87,25  63,05  79,80  39,40  74,00  53,15
19  87,24  62,92  79,75  39,40  74,00  53,15
20  87,23  62,90  79,70  39,35  73,93  53,15
21  87,10  62,85  79,50  39,35  73,86  53,10
22  86,98  62,80  79,30  39,20  73,77  53,00
23  86,88  62,75  79,10  39,10  73,69  52,90
24  86,84  62,70  78,90  39,00  73,65  52,90
25  86,80  62,70  78,80  38,90  73,60  52,90
26  86,74  62,65  78.75  38,80  73,56  52,90
27  86,68  62,65  78,70  38,70  73,56  52,90
28  86,66  4  62,65  78,65 12  38,65  73,57  52,90  1
Cộng  4  0  12  0  0  1
Lũy kế  6  6  12  3  0  3