Theo dõi thủy văn tháng 12 năm 2018

,THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  90,20  64,55  81,85  41,00  76,20  54,60  64,35
2  90,11  64,50  81,85  41,00  10  76,11  6  54,60  7  64,35
3  90,05  64,50  81,85  41,00  76,07  54,60  64,35
4  90,02  64,50  81,80  41,00  76,03  54,60  64,35
5  90,00  64,55  81,50  41,00  76,00  54,60  64,35
6  90,00  64,55  81,50  41,00  76,00  54,60  64,35
7  89,98  64,55  81,50  41,00  76,00  54,55  64,35
8  89,95  64,60  2  81,50  41,00  76,00  54,55  64,35
9  89,92  3  64,70  7  81,50  41,00  76,00  3  54,55  3  64,35
10  89,90  2  64,70  3  81,40  41,00  5  76,00  54,55  64,35  4
11  89,91  64,70  81,40  41,00  76,00  54,55  64,35
12  89,90  5  64,70  8  81,40  41,00  76,01  5  54,55  6  64,35  6
13  89,88  2  64,70  2  81,40  41,00  76,01  54,55  64,35
14  89,84  64,70  81,40  40,95  76,01  54,50  64,35
15  89,80  64,70  81,40  40,80  76,00  54,50  64,35
16  89,79  64,70  81,40  40,65  76,00  54,50  64,35
17  89,77  64,70  81,50  40,50  76,00  54,50  64,35
18  89,75  64,70  81,55  40,35  76,00  54,50  64,35
19  89,73  64,70  81,60  40,30  76,00  54,50  64,35
20  89,71  64,70  81,60  40,30  76,00  54,50  64,35
21  89,68  64,70  81,60  40,30  76,00  54,50  64,35
22  89,65  64,70  81,60  40,30  76,00  54,50  64,35
23  89,62  64,70  81,70  40,30  76,00  54,50  64,35
24  89,60  64,70  81,75  40,30  76,00  54,45  64,35
25  89,58  64,70  81,75  40,30  76,00  54,45  64,30
26  89,55  64,70  81,70  40,30  76,00  54,45  64,30
27  89,52  64,70  81,70  40,30  76,00  54,45  64,25
28  89,80  64,80  81,70  40,30  76,00  54,45  64,20
29  89,54  2  64,90  15  81,70  40,30  8  76,00  54,45  13  64,25
30  89,52  4  64,90  10  81,70  40,30  76,02  9  54,45  6  64,25  9
31  89,50  64,90  81,70  40,30  4  76,03  2  54,45  64,25
Cộng  18  47  0  35  25  35  19
Lũy kế  1319  1375  1327  1396  1231  1492