Thông báo xả nước qua tràn hồ Xạ Hương

Thông báo xả nước qua tràn hồ Xạ Hương [Đọc thêm]

Công điện số 13/CĐ-CPTT ngày 14/9/2017 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc

[Đọc thêm]

Thông báo xả nước qua tràn hồ Thanh Lanh

Thông báo xả nước qua tràn hồ Thanh Lanh [Đọc thêm]

Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2017

Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2017 [Đọc thêm]

Cấp nước kịp thời tưới dưỡng cho lúa vụ Mùa muộn năm 2017

Cấp nước kịp thời tưới dưỡng cho lúa vụ Mùa muộn năm 2017 [Đọc thêm]

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017 [Đọc thêm]

Công điện số 10 ngày 26/8/2017 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc chủ động ứng phó với bão, tình hình mưa lũ

[Đọc thêm]

Chủ động ứng phó với bão số 6 và mưa lớn trên diện rộng

Chủ động ứng phó với bão số 6 và mưa lớn trên diện rộng [Đọc thêm]

Công điện số 08 ngày 22/8/2017 của Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc

[Đọc thêm]

Hội thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017

Hội thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017 Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 23/01/2017 của BCH Đảng bộ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể năm 2017; Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 25/7/2017 của Đoàn thanh niên Công ty về tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017. Được sự nhất trí của BTV Đảng ủy, ... [Đọc thêm]

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa năm 2017

[Đọc thêm]

Thông báo tình hình thời tiết mưa dông diện rộng

Thông báo tình hình thời tiết mưa dông diện rộng [Đọc thêm]