Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

4. Tinh hinh thuc hien sap xep, doi moi doanh nghiep 2017