Bản tin về tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 15h ngày 12/7/2021