BƯỚC VÀO MÙA MƯA BÃO NĂM NAY

Nguồn tin bài từ đồng chí Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty.

Năm 2020 là năm được dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp, khó lường nhất là đối với công tác Thủy lợi. Với đặc thù quản lý nhiều hồ chứa ven chân núi Tam Đảo nên công tác quản lý vận hành sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trọng mùa mưa bão. Để chủ động  sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTT&TKCN theo phương châm “chủ động, phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh”. Không để xảy ra tình trạng chủ quan do con người gây ra, đảm bảo an toàn cho các hồ đập, trạm bơm, công trình thủy lợi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

        Trước khi bước vào mùa mưa bão, công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Tam Đảo đã thực hiện tốt các công việc như: Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020; Thành lập BCH PCTT&TKCN năm 2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Xây dựng phương án PCTT&TKCN các hồ chứa trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng Quy chế phối hợp với các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan; Tổ chức đánh giá công trình trước lũ, đầu tư tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, máy móc thiết bị hư hỏng, phát quang khơi thông các luồng tiêu, vận hành thử tràn xả lũ Thanh Lanh, Xạ Hương, Đồng Mỏ; Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tài chính, các loại vật tư, trang thiết bị và các điều kiện khác sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến thời tiết.

Công tác bảo dưỡng tời cáp máy đóng mở tràn xả lũ phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2020

          Xác định công tác PCTT&TKCN là đặc biệt quan trọng. Trong mùa mưa bão năm nay, Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung đó là: Thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Tổ chức tuần tra canh gác 24/24, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thủy văn, tình hình công trình để có biện pháp, giải pháp và kịp thời vận hành tràn xả lũ theo đúng quy trình được duyệt, đảm bảo an toàn hồ chứa, đồng thời triển khai vận hành các trạm bơm tiêu, vận hành các cống điều tiết trên kênh, di chuyển các máy bơm ven sông và triển khai lực lượng trực tại các tràn, ngầm qua suối. Duy trì an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, phòng chống đuối nước tại các hồ chứa, giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN. Kịp thời đánh giá tổng hợp tình hình ngập úng, tình hình công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ và triển khai khắc phục kịp thời để đảm bảo phục vụ sản xuất.           Công tác PCTT&TKCN là công việc thường xuyên hàng năm, chúng ta  không thể chủ quan lơ là trong mọi tình huống. Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN tỉnh, sở NN&PTNT và BCH PCTT&TKCN các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020.