ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI TAM ĐẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tin bài: Đ/c Bùi Tiến Hưng – Phó phòng Tổ chức Hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tưới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 11/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo, sáng ngày 10/6/2020 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo long trọng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội về phía Huyện ủy Tam Đảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thành Chung – Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở thuộc Huyện ủy. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc có đồng chí Đinh Gia Thành – Phó Giám đốc sở. Về dự Đại hội còn có đông đủ 94 đồng chí đảng viên đã được Đảng bộ triệu tập theo quy định.


Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư TT Huyện ủy và Đ/c Đinh Văn Mười  Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng chí Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh nhiệm vụ của Đại hội cần tập trung thực hiện 04 nội dung đó là:

1. Đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Huyện lần thứ III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.


Đ/c Nguyễn Thanh Hòa đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Sau khi nghe đồng chí Kim Đình Hưng thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa III trình Đại hội lần thứ IV; đồng chí Phạm Quang Vinh thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III trình Đại hội.  Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng bộ đã làm được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới là: Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, các hồ chứa nước tuyệt đối an toàn; tưới tiêu kịp thời, đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp. Ổng định việc làm, nâng cáo đời sống cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh.

Một số mục tiêu cụ thể là:

– 100% các hồ chứa nước được quản lý tuyệt đối an toàn. Hệ thống công trình thủy lợi luôn đảm bảo phục vụ sản xuất.

– Tổng diện tích nghiệm thu: 136.765 ha, trong đó: (Tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp: 61.986 ha, Tiêu nước nông thôn, đô thị trừ vùng nội thị: 74.779 ha)

– Công tác tưới tiêu đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không để úng hạn.

– Tăng cường phối hợp với các địa phương và cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý công trình thủy lợi, quản lý nguồn nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất, PCTT&TKCN và đảm bảo an ninh trật tự.

– 100% CBCNV-LĐ có đủ việc làm, đời sống ổn định, chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân đạt từ 6,8 triệu đồng đến 7,3 triệu đồng/người/tháng.

– Nộp ngân sách cho Nhà nước đảm bảo 100% theo quy định. Bảo toàn nguồn vốn, hạch toán kinh doanh có lãi.

– Tổng doanh thu : 104,37 tỷ đồng, trong đó: (Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi :  86,65 tỷ đồng; Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác : 6,97 tỷ đồng; Sản xuất kinh doanh phụ: 10,75 tỷ đồng)

– 100% CBCNV-LĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn thành tốt trở lên. 100 % đơn vị trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn hành tốt nhiệm vụ trở lên; Công ty phấn đấu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 60% trở lên; 100 % chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn hành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các đoàn thể đạt vững mạnh.

– Kết nạp đảng viên mới từ 8-12 đảng viên.

– 100% cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinhg Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo đã đạt được trong nghiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đã gợi ý một số nhiệm vụ Đảng ủy Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt công tác quản lý nước và cung cấp nước kịp thời đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện trong công tác quản lý hồ đập, dự báo tình hình và chủ động, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với tình hình thiên tai. Thực hiện quản lý tốt nguồn nhân lực, tài chính, quan tâm tới đời sống việc làm của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ, Công ty và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới sáng xuất lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đ/c Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và có khả năng nắm bắt thực tiễn chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn thê; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Tam Đảo, Sở Nông nghiệp và PTNT và sự ủng hộ của các sở, ban, ngành của Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn của Huyện và Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Công ty phục vụ. Phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể BCH Đảng bộ khóa mới, sự quyết tâm phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CNV-LĐ của Công ty, nhiệm kỳ mới Đảng bộ Công ty nhất định  sẽ có nhiều đổi mới, khởi sắc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các tổ chức đoàn thể hoạt động có nề nếp, đi vào chiều sâu; góp phần xây dựng Đảng bộ, Công ty, các tổ chức đoàn thể trực thuộc ngày càng vững mạnh; sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.

Đồng chí Đinh Gia Thành – Phó Giám đốc sở NN & PTNT tặng hoa chúc mừng Đại hội
Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng ủy khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025