Dự báo thời tiết từ ngày 01/01 đến ngày 11/01/2018

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 01/01 đến ngày 11/01/2018 như sau:

Ngày 02, ngày 03, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Từ ngày 04 đến ngày 08, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 09, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.