QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2018-2019 – – – – Kim Đình Hưng – – -Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo

Năm 2019, là năm được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt vụ Đông Xuân có thể xảy ra hạn hán cục bộ, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan có thể xảy ra, công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Về công tác chuẩn bị: Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo công tác tưới và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Rà soát kiểm tra toàn bộ công trình thủy lợi, máy móc thiết bị, thực hiện nạo vét khơi thông các cửa khẩu của các trạm bơm điện, nạo vét 100% các tuyến kênh loại II, loại III và kênh nội đồng, tu bổ sửa chữa các công trình, máy móc thiết bị hư hỏng, thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2019. Quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các hồ chứa, nghiêm cấm tháo cạn đánh bắt cá. Ở các địa bàn lấy nước từ suối tự nhiên tập trung dẫn nước, tích nước vào ao hồ, đồng ruộng, kênh mương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý công trình thủy lợi, quản lý nguồn nước, thực hiện đúng lịch gieo trồng của tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, tài chính và các điều kiện khác trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019.

Về quá trình triển khai thực hiện: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tình hình thủy văn, thực hiện cân đối nguồn nước để có kế hoạch cấp nước theo từng kỳ. Tăng cường kiểm tra đánh giá tình hình đồng ruộng, nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của cây trồng. Thực hiện các biện pháp tưới tiêu khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình thời tiết, đặc điểm từng vùng đảm bảo đủ nước, kịp thời cho diện tích là 6500 ha lúa màu. Trong trường hợp nắng hạn kéo dài, nguồn nước ở một số vùng không đảm bảo, phải thực hiện các biện pháp như: lắp đặt các máy bơm dã chiến để bơm tát (dự kiến 128 vị trí lắp đặt máy bơm dã chiến), tổ chức đào ao, khoan giếng nạo vét các hố chống hạn…; huy động CBCNV làm thêm giờ, thêm ca vào những ngày cấp nước. Đối với các công trình thủy lợi, kênh mương đổ vỡ, bồi lấp, máy móc bị hư hỏng cần được phát hiện kịp thời và thực hiện sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo phục vụ sản xuất. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông để nhân dân tích cực ra đồng lấy nước theo đúng lịch.

Trong điều kiện Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tác động thời tiết; công trình thủy lợi chưa đồng bộ, xuống cấp; nguồn nhân lực, nguồn tài chính có hạn. Nhưng tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019 đem đến một mùa màng bội thu cho năng xuất cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trong địa bàn nói riêng và của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.