THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG ( 16/10/1948-:-16/10/2018 )

 

         Tác giả: Kim Đình Hưng  – Phó Bí thư đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy  – Giám đốc  Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo

Năm 2006, Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ Công ty KTCT thủy lợi Tam Đảo. Ban đầu Đảng bộ có 06 Chi bộ, tổng số 32 Đảng viên. Từ đó đến nay qua các kỳ Đại hội, đã bầu UBKT đảng ủy theo quy định của Đảng.

Nhân dịp 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 -:- 16/10/2018 ). UBKT đảng ủy đã phối hợp với Văn phòng đảng ủy tham mưu cho đảng ủy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Với khí thế thi đua sôi nổi, trong thời gian qua đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực đó là: Công tác xây dựng đảng ngày càng được củng cố, đảng bộ đã phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà n­ước; Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; Cán bộ, đảng viên, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, chính vì vậy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý hồ chứa tuyệt đối an toàn, hệ thống kênh mương và công trình thủy lợi được quản lý chặt chẽ, hạn chế vi phạm, khắc phục nhanh những hư hỏng, vỡ lở, bồi lắng; Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất đảm bảo không để hạn, ngập úng; Công tác quản lý tài chính đúng quy định nhà nước; Công tác tổ chức được duy trì ngày càng được củng cố; Việc làm của ngư­ời lao động ổn định, thu nhập đư­ợc nâng lên, mọi chế độ đ­ược thực hiện đầy đủ. Các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nư­ớc đều hoàn thành 100% kế hoạch, các đoàn thể đư­ợc quan tâm, hoạt động từng bư­ớc đi vào nề nếp, hoạt động văn hóa xã hội sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, thi đua sôi nổi, môi trư­ờng làm việc lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

Nhìn lại hơn 10 năm hoạt động của UBKT đảng ủy Công ty, đây là khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để đánh giá được sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của UBKT đảng ủy qua các nhiệm kỳ. Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Huyện ủy Tam Đảo, sự chỉ đạo của đảng ủy Công ty, UBKT đảng ủy đã vượt qua rất nhiều khó khăn, tích cực nghiên cứu học tập để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy trên nhiều lĩnh vực hoạt động của đảng bộ nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng.

Từ năm 2008 đến nay kiểm tra theo chương trình, kế hoạch: 12 cuộc, trong đó: Đảng ủy 05 cuộc, UBKT đảng ủy 07 cuộc; Giám sát theo chương trình, kế hoạch: 12 cuộc, trong đó: Đảng ủy 05 cuộc, UBKT đảng ủy 07 cuộc. Tổ chức Giám sát thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc, các đồng chí cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu là thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Việc chấp hành chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thu, nộp, sử dụng đảng phí và quản lý tài chính đảng; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoa XI, XII về công tác xây đựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ……

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các chi bộ, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, giúp các chi bộ nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, niềm tin trong cán bộ, đảng viên, CNV-LĐ được nâng lên. Phát hiện những tồn tại hạn chế để đảng ủy kịp thời có những chỉ đạo, uốn nắn, nhắc nhở khắc phục, đã phát hiện và đề nghị xử lý kỷ luật 04 đảng viên vi phạm chính sách về dân số. Trong những năm qua, do thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, lên đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo không có đơn thư tố cáo, không có khiếu nại, nội bộ đoàn kết, tích cực thi đua xây dựng đảng bộ Công ty luôn trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm của ngành kiểm tra đảng và truyền thống của UBKT đảng ủy Công ty. Đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo tiếp tục đoàn kết, tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng bộ, tăng cường vai trò của UBKT Đảng ủy. Từ đó xây dựng đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo những năm tới đạt trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.