CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2019

Nguồn tin bài từ đồng chí Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo được tỉnh giao quản lý, khai thác hệ thống các hồ chứa nước ven chân núi Tam Đảo. Tổng số hồ chứa nước 132, trong đó hồ chứa nước lớn 06, hồ chứa nước vừa và nhỏ 126. Trong những năm qua công tác PCTT&TKCN luôn được Công ty quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, các hồ chứa nước tuyệt đối an toàn, góp phần đảm bảo về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, đồng thời trữ được lượng nước cao nhất cho sản xuất và đời sống dân sinh kinh tế xã hội trong khu vực.
Năm 2019, là năm được dự báo có diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, khả năng mưa nhiều gây khó khăn cho công tác PCTT và TKCN. Với mục tiêu phòng là chính và chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của thời tiết có thể xảy ra, trước khi bước vào mùa mưa bão Công ty đã thực hiện tốt các công việc đó là: Xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN năm 2019; Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018; Thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN năm 2019 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện xây dựng Phương án PCTT và TKCN trọng điểm các hồ: Xạ Hương, Thanh Lanh, Đồng Mỏ, Vĩnh Thành, Bản Long, Làng Hà trình Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phê duyệt; Xây dựng Phương án PCTT và TKCN các hồ nhỏ trình Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện phê duyệt; Xây dựng Quy chế phối hợp với các xã, thị trấn khu vực hạ lưu các hồ chứa lớn; Tổ chức đánh giá công trình trước lũ, đầu tư tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, máy móc thiết bị hư hỏng, vận hành thử tràn xả lũ Thanh Lanh, Xạ Hương, Đồng Mỏ; Tổ chức phát quang, khơi thông các luồng tiêu; Thống kê, chuẩn bị các loại vật tư, trang thiết bị… đảm bảo cho công tác PCTT và TKCN.
58679268_289155245349347_6616692286820450304_n

Hình ảnh: Cán bộ Cụm Đầu mối Hồ Xạ Hương kiểm tra, vận hành tràn xả lũ

Xác định công tác PCTT và TKCN là đặc biệt quan trọng. Trong mùa mưa bão năm nay, công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung như sau: Thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; Tổ chức tuần tra canh gác 24/24; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thủy văn, tình hình công trình, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo quy định; Tổ chức vận hành tràn xả lũ theo đúng quy trình được duyệt; Chủ động di chuyển các máy bơm ven sông kịp thời tránh lũ; Vận hành các trạm bơm tiêu để kịp thời tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập; Triển khai lực lượng trực tại các tràn, ngầm qua suối; Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố tại các hồ chứa; Giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN; Tăng cường kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai thực hiện công tác PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc; Đánh giá diện tích bị ngập úng, công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ và triển khai khắc phục để đảm bảo phục vụ sản xuất.
Để công tác PCTT&TKCN năm 2019 thắng lợi. Tập thể CBCNV- LĐ trong Công ty cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình, chủ động triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, có như vậy nhiệm vụ PCTT&TKCN nói riêng, nhiệm vụ chính trị của Công ty mới hoàn thành tốt đẹp./.