Huấn luyện điểm tự vệ năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-CT ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng năm 2018 và Kế hoạch số 167/KH-BCH ngày 27/02/2018 của Ban CHQS huyện Tam Đảo về huấn luyện điểm Dân quân tự vệ năm 2018;

Sáng ngày 16/3/2018, BCH quân sự Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tổ chức khai mạc huấn luyện điểm tự vệ năm 2018.

toan canh

Toàn cảnh khai mạc hội nghị

Dự buổi khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và 25 đồng chí là lực lượng dân quân tự vệ của Công ty, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách tự vệ của 12 đơn vị tự vệ trong toàn huyện.

a hoa

Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty – Chỉ huy trưởng Tự vệ Công ty khai mạc hội nghị

Tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy Quân sự tự vệ Công ty đã quán triệt nội dung kế hoạch huấn luyện, phát động phong trào thi đua. Lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, chung tay xây dựng lực lượng tự vệ Công ty phấn đấu huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 99,5% trở lên; phấn đấu 100% các khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu trong đó có 80% khá giỏi trở lên, 100% cán bộ, chiến sỹ tự vệ xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lớp huấn luyện tự vệ năm 2018 nhằm trang bị cho các đồng chí tự vệ trong Công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trang bị những kiến thức cơ bản về trình độ kỹ chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống xảy ra là nội dung quan trong trong tình hình hiện nay.

Đảng ủy – lãnh đạo Công ty, Ban CHQS tự vệ Công ty quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu nỗ lực của cá nhân, tập thể, sự chủ động tích cực, đoàn kết, thống nhất cao nhất định huấn luyện tự vệ năm 2018 của BCH quân sự  tự vệ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo sẽ hoàn thành xuất sắc các nội dung chỉ tiêu, thi đua đề ra./.