Khi mùa mưa bão sắp tới

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương. Năm 2018 diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, có khả năng mưa nhiều gây khó khăn cho công tác PCTT và TKCN. Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai có thể xảy ra trong năm 2018. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTT và TKCN theo phương châm là “chủ động, phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh”. Đảm bảo an toàn cho các hồ đập, trạm bơm, công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, khi xuất hiện mưa lũ lịch sử năm 2018, không để xảy ra tình trạng chủ quan do con người gây ra, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân khi thiên tai gây ra.

Trước khi bước và mùa mưa bão Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Tam Đảo đã thực hiện tốt các công việc đó là: Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017; Xây dựng kế hoạch PCTT Và TKCN năm 2018; Thành lập BCH PCTT và TKCN năm 2018 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Phối hợp với BCH PCTT và TKCN các huyện xây dựng phương án PCTT và TKCN trọng điểm các hồ: Xạ Hương, Thanh Lanh, Đồng Mỏ, Vĩnh Thành, Bản Long, Làng Hà trình BCH PCTT và TKCN tỉnh phê duyệt; Xây dựng phương án PCTT và TKCN các hồ nhỏ trình BCH PCTT và TKCN các huyện phê duyệt; Xây dựng Quy chế phối hợp với các xã, thị trấn khu vực hạ lưu các hồ chứa lớn; Tổ chức đánh giá công trình trước lũ, đầu tư tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, máy móc thiết bị hư hỏng, vận hành thử tràn xả lũ Thanh Lanh, Xạ Hương đã hoàn thành trước ngày 15/5; Tổ chức phát quang, khơi thông các luồng tiêu đến ngày 30/5 hoàn thành. Tổ chức thống kê, chuẩn bị các loại vật tư, trang thiết bị… đảm bảo cho công tác PCTT và TKCN.

Năm 2018, Công ty xác định các công trình trọng điểm cần tập trung, trong đó các hồ lớn: Xạ Hương, Đồng Mỏ, Thanh Lanh, Làng Hà, Vĩnh Thành, Bản Long; Các hồ nhỏ: hồ Phân Lân Thượng, Đồng Ơn, Đồng Nhập, Cầu Đài, Dộc Sống, Liên Hoàn, Giếng Lực, Dộc Đầm, Gốc Gạo, Gia Khau, Hương Đà, Hương Ngọc, Vĩnh Đồng; Các trạm bơm điện: Trạm bơm Bến Mẹt, Đồng Chùa, Yên Hòa, Bồ Ngoài, Ái Văn, Ngọc Bảo, An Lão, Bá Cầu, Hàm rồng, Vườn Mía, Ngoại Trạch, Gò Dẫu, Thiện Kế.

Xác định công tác PCTT và TKCN là đặc biệt quan trọng. Trong mùa mưa bão năm nay, công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo tập trung chỉ đạo và duy trì thực hiện tốt một số nội dung như sau: Thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ: “ chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; Tổ chức tuần tra canh gác 24/24; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thủy văn, tình hình công trình; Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ đo mưa, đọc mực nước, tình hình công trình để tổng hợp và báo cáo cấp trên theo quy định; Tổ chức vận hành tràn xả lũ theo đúng quy trình được duyệt; Tổ chức vận hành các cống điều tiết trên kênh, di chuyển các máy bơm ven sông kịp thời tránh lũ; Vận hành các trạm bơm tiêu để kịp thời tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập; Triển khai lực lượng trực tại các tràn, ngầm qua suối; Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố tại các hồ chứa; Giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN; Kịp thời đánh giá tổng hợp tình hình ngập úng, tình hình công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ và triển khai khắc phục kịp thời để đảm bảo phục vụ sản xuất.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, tập thể CBCNV- LĐ. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo quyết tâm chủ động, triển khai, thực hiện thắng lợi công tác PCTT&TKCN năm 2018, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hồ chứa nước, cho người, tài sản và đời sống nhân dân khu vực hạ lưu các hồ chứa. 

Một số hình ảnh kiểm tra công trình trước mùa mưa bão:

hồ

Cán bộ Cụm Đầu mối hồ Xạ Hương kiểm tra mực nước hồ

34396101_1096379223844089_7190421929549889536_n

Cán bộ hồ Xạ Hương kiểm tra, bôi dầu mỡ cống điều tiết hồ Xạ Hương

14795798_1774140962808480_1928212296_o

CBCV Công ty nạo vét kênh mương thông thoáng phục vụ dẫn nước, tiêu nước

 

30724930_1068151930000152_6145976296519237632_n (1)

 

Cán bộ Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau đang sửa chữa bảo dưỡng máy bơm

 

Nguồn tin bài từ đồng chí Kim Đình Hưng – Giám đốc Công ty.