Hồ Xạ Hương- Công trình vĩ đại chinh phục tự nhiên của con người!

http://vinhphuctv.vn/tin-bai/phong-su-tai-lieu/ngan-suoi-thanh-ho-24-3-2018/51-800-256854