Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 10/6/2018 Đảng bộ và Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

IMG_2344

 

 

IMG_2353

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; các đồng chí trong BCH Công đoàn Cơ sở Công ty, các đồng chí CBCNV-LĐ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Sau khi hội nghị nghe đồng chí Kim Đình Hưng Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Hội nghị đã tổ chức thảo luận và nhất trí với các nội dung:

IMG_2343

Đ/c Kim Đình Hưng Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 trên các lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất, thủy văn, quản lý và tu bổ sửa chữa công trình, chống hạn, chống lụt bão, công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, công tác tổ chức, hành chính quản trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể của Công ty đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, sát sao, bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở; xây dựng cơ chế rõ ràng cho các phòng ban, đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số kết quả nổi bật Công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tổng lượng nước cấp cho sản xuất vụ chiêm 2018: 36,82 triệu m3, so với cùng kỳ năm 2017 (32,26 triệu m3)= 114,13%, so với kế hoạch (30,45 triệu m3) = 120,91%. Trong đó: Hồ lớn: 13,62 triệu m3,hồ nhỏ: 7,52 triệu m3,Vai, đập: 6,06 triệu m3; Bơm tưới: 9,61 triệu m3.

Bơm điện: 21.813,5 giờ, điện năng tiêu thụ: 373.792 kw, so với cùng kỳ năm 2017 = 98,97% (377.693 kw), so với kế hoạch  = 110% (339.771 kw).

Bơm dầu: 9.727 giờ, lượng dầu tiêu thụ: 9.984 lít, so với cùng kỳ năm 2017 = 118,39% (8.433 lít), so với kế hoạch = 118,39% (8.433 lít).

Kết quả 100% diện tích hợp đồng được tưới, tiêu kịp thời, chất lượng tưới đảm bảo, cây trồng được mùa, năng xuất cao nhất từ trước đến nay.

Các công trình trong hệ thống cơ bản ổn định, 6 tháng đầu năm tập trung sửa chữa các công trình bị hư hỏng, nạo vét 100% các tuyến kênh cấp I, II và kênh nội đồng, đảm bảo kênh luôn thông thoáng và phục vụ tốt cho công tác tưới vụ Chiêm 2018.Tổng số công trình đã thi công 74 (Trong đó: 32 công trình trong kế hoạch, 42 công trình đột xuất), tổng kinh phí: 445,28 triệu đồng. Nạo vét kênh nội đồng: 723km; kinh phí: 520,57 triệu đồng.

Hoạt động tài chính được duy trì đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện trích nộp bảo hiểm (5 tháng) 826 triệu đồng = 100 % so với số phải nộp; Nộp thuế (5 tháng)54,17 triệu đồng= 100% so với số phải nộp; trích kinh phí Công đoàn (5 tháng) 77,09 triệu đồng = 100% số phải nộp.

Tổ chức thẩm tra  hồ sơ SCTX theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tổng số 191 công trình, kinh phí 4,5 tỷ đồng.

100% CBCNV có đủ công ăn việc làm, đời sống ổn định. Thực hiện tốt Bộ Luật lao động và các quy định của Nhà nước về chính sách đối với người lao động. Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho toàn thể CBCNV 128 người.

100% CBCNV không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Duy trì tốt bếp ăn tập thể, giữ gìn cơ quan luôn an toàn sạch sẽ. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Chủ tịch Công ty ghi nhận những nỗ lực, thành tích đạt được của CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

IMG_2355

  Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đ/c Nguyễn Thanh Hòa yêu cầu tập thể  CBCNV-LĐ phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cụ thể:

Thực hiện tốt công tác cung cấp nước kịp thời, đảm bảo cho sản xuất.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

 Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân tích cực lấy nước vào ruộng.

Tổ chức quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng tốt công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất.

Thực hiện tốt các phương án PCTT &TKCN các hồ chứa năm 2018, chủ động vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình. Thực hiện trực 24/24 khi có lệnh, thường xuyên kiểm tra tình hình công trình, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đo mưa, đo mực nước báo cáo kịp thời, sẵn sàng đối phó với mưa lũ.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đúng quy định Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, quyết toán lương và các chế độ năm 2018 cho CBCNV. Hạch toán kinh doanh có lãi.

Đảm bảo 100% CBCNV có đủ việc làm, đời sống ổn định, từng bước được nâng lên. Giải quyết kịp thời và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

Phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty được giao. Phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Đảng bộ và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tham luận tại Hội nghị

IMG_2365

 

IMG_2370