Các xí nghiệp Thủy lợi

1.Chức năng:

Quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh kinh tế trong địa bàn được phân công.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch dùng nước cho từng vùng, từng đợt cụ thể cho toàn khu vực được quản lý đảm bảo khoa học phù hợp với thực tế.

– Quản lý diện tích tưới trong khu vực được giao.

– Được Chủ tịch Công ty ủy quyền ký hợp đồng kinh tế với các đơn vị, hộ dùng nước trong khu vực.

– Tổ chức quản lý vận hành công trình tưới tiêu theo kế hoạch được duyệt, tổ chức duy tu bảo dưỡng công trình và máy móc thiết bị trong địa bàn được giao.

– Tổ chức và hướng dẫn Trạm thủy lợi điều tiết nước vào từng khu vực tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian.

– Trực tiếp quản lý, điều hành, theo dõi chấm công các trạm thủy lợi và công nhân bơm trên địa bàn phụ trách.

– Xây dựng quy chế làm việc, hoạt động của đơn vị và các trạm thủy lợi phù hợp đảm bảo làm việc đạt hiệu quả cao.

– Hướng dẫn và phối hợp với các hộ dùng nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước công nghiệp dẫn nước vào khu vực sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Thường xuyên nghiên cứu biện pháp tưới tiêu khoa học nâng cao hiệu quả sản xuất.

– Quản lý toàn bộ diện tích lòng hồ và hành lang công trình thủy lợi trên địa bàn không để lấn chiếm và sử dụng trái quy định.

– Thường xuyên kiểm tra công trình trên địa bàn quản lý, phát hiện kịp thời những vi phạm và hư hỏng , báo cáo phương án và xử lý kịp thời phục vụ sản xuất.

– Tổ chức triển khai tu bổ sửa chữa, nạo vét kịp thời các công trình được giao.

– Tổ chức tốt công tác phòng chống lụt bão và thiên tai trong địa bàn.

– Thực hiện chế độ kế toán theo hệ thống kế toán của công ty đảm bảo đúng  quy định của nhà nước.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Các xí nghiệp

  • Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Thành

Giám đốc: Phùng Văn Trình

Phó giám đốc: Bùi Việt Hải

Phó giám đốc: Văn Đăng Minh

Thuy-loi-Vinh-Thanh

  • Xí nghiệp thủy lợi Làng Hà

Giám đốc: Nguyễn Đình Sáng

Điện thoại: (0211) 3 853 148

Phó giám đốc: Dương Văn Chín

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đông

  • Xí nghiệp thủy lợi Xạ Hương

Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: (0211) 3 853 006

Phó giám đốc: Nguyễn Bá Sơn

Phó giám đốc: Văn Đăng Trường

Thuy-loi-Xa-Huong

  • Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau

Phó giám đốc phụ trách: Đặng Đình Toán

Phó giám đốc: Trần Văn Đá

Điện thoại: (0211) 3 606 266

Thuy-loi-Gia-Khau

  • Xí nghiệp thủy lợi Thanh Lanh

Giám đốc: Nguyễn Trung Thực

Phó giám đốc: Trần Minh Hiếu

Phó giám đốc: Hoàng Văn Tùng

Điện thoại:(0211) 2 218 490

Thuy-loi-Thanh-Lanh

  • Cụm đầu mối hồ Xạ Hương

Giám đốc phụ trách cụm: Nguyễn Văn Chính

Cum-dau-moi-ho-Xa-Huong

3.1. Chức năng:

Quản lý vận hành và bảo vệ Hồ Xạ Hương, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, dịch vụ.

3.2. Nhiệm vụ:

– Thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng thủy văn trên hồ, đo đạc lượng mưa, quan trắc mực nước, kiểm tra và theo dõi nước, thấm, biến dạng và các hiện tượng khác gây ảnh hưởng đến hồ, đập đất, tràn và cống lấy nước báo cáo thường xuyên về Công ty các hiện tượng xẩy ra.

-Thực hiện nghiêm lệnh chống lụt bão của công ty. Trong mùa mưa bão tổ chức trực chống lụt bão 24/24.

– Tuần tra bảo vệ, theo dõi các công trình trên hồ phát hiện sớm sự cố báo cáo Công ty đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời. Không để người, trâu bò tự do vào khu vực công trình đầu mối, tự do đánh cá bằng các vật liệu nổ, không để công trình hư hỏng mất mát ảnh hưởng tới sự an toàn và  ảnh hướng tới phục vụ sản xuất.

– Theo dõi và quản lý nước phục vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sân golf, thủy sản và dịch vụ khác.

– Quản lý toàn bộ diện tích lòng hồ không để lấn chiếm và sử dụng trái quy định.

-Theo dõi chặt trẽ tình hình nổ mìn ở các mỏ đá, có văn bản báo cáo kịp thời công ty.

– Đóng mở cống đầu mối và các cống điều tiết trên kênh chính theo yêu cầu của Công ty.

– Duy tu bảo dưỡng các công trình trong khu vực bao gồm đập đất, tràn, cống lấy nước, mái đập, thượng, hạ lưu và khu vực nhà quản lý.

– Quản lý bảo vệ, sửa chữa tu bổ nạo vét, vận hành kênh chính hồ Xạ Hương. đường cứu hộ, đường điện thắp sáng lên hồ.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.